Kontakt

Geisol, s.r.o.

Adresa:
023 13 Čierne 248

IČO: 52 247 091,
IČ DPH: SK SK2120990003
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 72171/L;

Tel: + 421 905 917 728
Tel: + 421 918 543 789
Email: info@neoizolacie.sk